Detaily Vášho účtu

Už som registrovaný!

Registrovať

 
Fakturačné údaje

Spracovanie osobných dát

Vyplnením vašich osobných údajov sa TÓTH s.r.o., so sídlom Cabajská 42, 949 01 Nitra, IČO 00 613 550, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho základu plnenia zmluvy evidujeme Adresa, Dodacia adresa, Email, Meno, Priezvisko, Telefon, 10 rokov. Tieto údaje spracovávame s cieľom vybavenie a doručenie objednaného tovaru. Tieto údaje ďalej odovzdávame subjektom ReMax Courier Service, spol. s r.o., TOPTRANS EU a.s., Slovenská Pošta, pobočka Močenok.

Vaše práva

Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail tothm@tothsk.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: TÓTH s.r.o., Cabajská 42, 949 01 Nitra.

 

Kategórie eshopu